Dr. Freddy Rogiers

Ook binnen de geneeskunde staat de wereld niet stil. We boeken jaar na jaar vooruitgang maar toch komt een doorbraak vaak pas na een grondige analyse van ervaringen en wetenschappelijke feiten. Met mijn bescheiden 35 jaar ervaring probeer ik continu mijn steentje bij te dragen...

Meer

Dr. Annelies Delrue

Ik hou van mijn beroep, van het persoonlijk contact met mijn patiënten en van de welgemeende "Dank u dokter" als ik een bijdrage kan leveren aan de oplossing voor dat vervelende kwaaltje...

Meer

Dr. Joke Bertels

Ik heb destijds bewust gekozen voor de huisartsenopleiding en niet voor de klinische specialisatie. Als eerstelijns hulpverlener heeft een huisarts de belangrijke taak om ziektebeelden tijdig te herkennen, patiënten correct door te verwijzen én op te volgen...

Meer

Dr. Sarah Gorissen

Als jongste arts in de praktijk heb ik een frisse kijk op de nieuwe inzichten/ontwikkelingen in de geneeskunde. Daarnaast wil ik graag een huisarts zijn bij wie je niet enkel voor lichamelijke klachten terecht kan, maar ook voor een luisterend oor...

Meer

Wie zijn we

Als artsengroep trachten wij u een optimale , vooruitstrevende en persoonlijke dienst- en zorgverlening aan te bieden, wetenschappelijk onderbouwd en vanuit de overtuiging dat uw welzijn niet alleen bepaald wordt door ziekte, maar ook door sociale en maatschappelijke factoren én uw eigen beleving.

Onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen de huisartsen binnen de groepspraktijk, met andere hulpverleners (artsen-specialisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, di√ętisten, psychologen) en met de bevoegde instanties (overheid, netwerk palliatieve zorg, ziekenfondsen), met voldoende ruimte voor overleg en een uitgebreide, correcte documentatie van uw dossier in een centraal Globaal Medisch dossier (GMD) dat toegankelijk is voor al de artsen binnen de praktijk zien wij als middel om dit doel te bereiken.

In onze groepspraktijk kan u met uw vragen of problemen terrecht bij

Dr. Freddy Rogiers,

Dr. Annelies Delrue,

Dr. Joke Bertels,

Dr. Sarah Gorissen.

Ons medisch secretariaat, verpersoonlijkt door Nancy Reyskens en Emily Haanappel,  zal u steeds hartelijk, met respect en discreet verwelkomen.

Digitale wachtkamer

Nadat u zichzelf heeft aangemeld op onze Maak een afspraak digitale wachtkamer krijgt u een overzicht van de beschikbare uren en kan u uw afspraak reserveren

Afspraak maken

Zoeken


Routebeschrijving


Meer