Dr. Annelies Delrue

Ik hou van mijn beroep, van het persoonlijk contact met mijn patiënten en van de welgemeende "Dank u dokter" als ik een bijdrage kan leveren aan de oplossing voor dat vervelende kwaaltje...

Lees meer
Afspraak maken

Dr. Joke Bertels

Ik heb destijds bewust gekozen voor de huisartsenopleiding en niet voor de klinische specialisatie. Als eerstelijns hulpverlener heeft een huisarts de belangrijke taak om ziektebeelden tijdig te herkennen, patiënten correct door te verwijzen én op te volgen...

Lees meer
Afspraak maken

Dr. Sarah Gorissen

Als jongste arts in de praktijk heb ik een frisse kijk op de nieuwe inzichten/ontwikkelingen in de geneeskunde. Daarnaast wil ik graag een huisarts zijn bij wie je niet enkel voor lichamelijke klachten terecht kan, maar ook voor een luisterend oor...

Lees meer
Afspraak maken

Dr. Kristof Swinnen

Ik geloof dat een goede relatie tussen huisarts en patiënt de belangrijkste voorwaarde is voor het leveren van goede zorg. Verder geloof ik dat we als huisarts een cruciale rol spelen in de preventie van medische problemen...

Lees meer
Afspraak maken

Dr. Ivanna Alieksina

Het heeft mij al vanaf jongs af aan geïnteresseerd om een beroep als arts te mogen gaan vervullen. Ik benader patiënten graag op een warme en vriendelijke manier. Ook vind ik het belangrijk om goed naar patiënten te luisteren, hun te ondersteunen en empathisch te zijn...

Lees meer
Afspraak maken

Werkwijze

Telefoon

Omdat wij als arts vaak overvraagd zijn via de telefoon, ten koste van de patiënt die bij ons zit, willen we graag enkele duidelijke afspraken maken:

 • de telefoon dient hoofdzakelijk om afspraken te maken of praktische inlichtingen te vragen, bvb of een resultaat van een onderzoek binnen is, of een afspraak met de specialist geregeld is.
 • dokters kunnen enkel telefonisch gecontacteerd worden ivm
  • een vraag voor een dringende afspraak of huisbezoek
  • bloeduitslagen, op de uren die met de dokter afgesproken zijn.

DE DOKTERS KUNNEN GEEN TELEFONISCHE RAADPLEGING DOEN

 • omdat dat wettelijk gezien niet mag
 • omdat het gevaarlijk is te oordelen zonder de patient fysiek/mentaal onderzocht te hebben
 • omdat het erg storend is voor de patient die bij de dokter zit

Voorschriften en attesten

Elke arts wordt door de wetgever, het RIZIV, in zijn doen en laten gevolgd, beoordeeld en beperkt. Dit wil zeggen dat voorschriften

 • niet telefonisch mogen besteld worden,tenzij de patient eerder met de dokter iets afgesproken heeft (bvb voorschrift afhankelijk van uitslag bloedonderzoek).
 • enkel afgeleverd worden aan de persoon dewelke onderzocht is, geen gezins- of familielid.

Voor medische attesten, verklaringen en documenten die ingevuld moeten worden dient een afspraak gemaakt te worden met de dokter of het medisch secretariaar, tenzij anders overeengekomen.

Raadplegingen

Raadplegingen zijn meestal na afspraak om lange wachttijden te voorkomen. De vrije spreekuren kan je terugvinden in de agenda’s van de verschillende artsen. In de mate van het mogelijke wordt u ontvangen door de dokter van uw voorkeur. Het kan echter gebeuren dat deze afwezig is of volgeboekt, en u geholpen wordt door één van zijn/haar collega’s. Door onderling overleg en een goed bijgehouden medisch dossier zal ook de andere dokter van uw toestand op de hoogte zijn.

Komt u met méér dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.

Voor elke raadpleging neemt de arts 15 min de tijd. Het kan zijn dat de dokter u vraagt om een nieuwe afspraak te maken indien u meerdere problemen hebt zodat elke vraag voldoende aandacht kan krijgen.

Huisbezoeken

Raadplegingen genieten de voorkeur boven een huisbezoek. U wordt sneller geholpen en de kwaliteit van de zorg zal er wel bij varen, in het kabinet beschikken wij immers over meer technische infrastructuur.

Laten bijzondere omstandigheden geen verplaatsing toe dan kan u een huisbezoek reserveren, bij voorkeur voor 12 u ‘s ochtends. Zo kunnen we onze planning opmaken en elk huisbezoek de nodige aandacht schenken.

Spoedgevallen

Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding op het nummer 011/73 18 95. Opgelet: voor levensbedreigende problemen belt u het Europees noodnummer 112!

Avond-, weekend- en wachtdienst

's Avonds en tijdens het weekend is de praktijk gesloten. Voor een dringend medisch probleem kan u beroep doen op de dokter van wacht via het centraal nummer 011/60 40 60

Zoekt u een dokter van wacht in een andere gemeente, een tandarts of een apotheker van wacht dan kan u hiervoor terrecht op de website www.mediwacht.be.

Digitale wachtkamer

Maak een afspraakGebruik de knop afspraak maken om u aan te melden. U krijgt vervolgens een overzicht van de beschikbare uren.

Afspraak maken

Zoeken


Routebeschrijving


Meer