Dr. Freddy Rogiers

Ook binnen de geneeskunde staat de wereld niet stil. We boeken jaar na jaar vooruitgang maar toch komt een doorbraak vaak pas na een grondige analyse van ervaringen en wetenschappelijke feiten. Met mijn bescheiden 35 jaar ervaring probeer ik continu mijn steentje bij te dragen...

Meer

Dr. Annelies Delrue

Ik hou van mijn beroep, van het persoonlijk contact met mijn patiënten en van de welgemeende "Dank u dokter" als ik een bijdrage kan leveren aan de oplossing voor dat vervelende kwaaltje...

Meer

Dr. Joke Bertels

Ik heb destijds bewust gekozen voor de huisartsenopleiding en niet voor de klinische specialisatie. Als eerstelijns hulpverlener heeft een huisarts de belangrijke taak om ziektebeelden tijdig te herkennen, patiënten correct door te verwijzen én op te volgen...

Meer

Dr. Sarah Gorissen

Als jongste arts in de praktijk heb ik een frisse kijk op de nieuwe inzichten/ontwikkelingen in de geneeskunde. Daarnaast wil ik graag een huisarts zijn bij wie je niet enkel voor lichamelijke klachten terecht kan, maar ook voor een luisterend oor...

Meer

CORONA-maatregelen

door de coronacrisis kunnen wij enkel nog telefonische afspraken aannemen na bevraging of u symptomen hebt die wijzen in de richting van besmetting door het coronavirus.


WIJ BLIJVEN WEL WERKEN   EN BESCHIKBAAR VOOR ALLE ACUTE  KLACHTEN, en vanaf 4 mei ook voor CHRONICHE ZORG die niet langer kan uitgesteld worden. Andere klachten worden via telefonische raadpleging bevraagd.
Aarzel niet om ons te bellen voor advies of een afspraak te maken.
Onze secretaresses zijn beschikbaar en u krijgt ofwel een afspraak of de dokter belt u terug,

Gelieve onderstaande info ook grondig te lezen
WACHTZAAL
1.Enkel met mondmasker betreden, indien u er geen hebt, gelieve dan aan te bellen
2.Max 2 personen tegelijk in de wachtzaal
3.handen goed ontsmetten bij binnenkomen

TESTCAPACITEIT

 

1.    Er worden geen testen afgenomen in de praktijk, enkel in de triagetent  

2.    Er worden geen patiënten verwezen op verzoek van werkgever

Dat zal pas kunnen als er genoeg capaciteit is en als de contacten van de besmette personen kunnen opgespoord worden, ten vroegste volgende week

3.    Patiënten die zo ziek zijn dat ze onderzocht moeten worden in de triagetent, zullen wel getest worden, mits ze het juiste e-Form bij hebben

4.    Immuniteitstesten kunnen uitgevoerd worden, technisch gezien, maar zijn nog onbetrouwbaar en niet terugbetaald, dus geven een vals gevoel van veiligheid. Het wordt dus ten stelligste afgeraden deze uit te laten voeren

 
GDPR

Graag stellen we jullie op de hoogte van het feit dat wij de nieuwe Europese Wetgeving omtrent GDPR respecteren.

De volledige informatie hierover vindt u in de bovenbalk onder de rubriek 'informatie'

NIEUW UURROOSTER

Zoals velen onder jullie misschien al gemerkt hebben, is er sinds de associatie van dr Sarah Gorissen een nieuw uurrooster voor dr Gorissen, Bertels en Delrue.

Op deze manier proberen we samen zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor jullie.

We werken nog steeds uitsluitend op afspraak maar in geval van dringendheid, kan er nog steeds gebeld worden op 011/731895

belangrijke mededelingen

Eerst en vooral willen we jullie bedanken voor het begrip en geduld dat jullie toonden voor de moeilijke omstandigheden waarin we hebben gewerkt de voorbije maanden.

Het blijft hier erg druk en vaak moeilijk voor jullie om een afspraak te krijgen wanneer je dat zou willen of bij de arts van uw voorkeur.
Toch zien we ons genoodzaakt nog een tijdje op jullie geduld te rekenen...

Ook al gaat het goed met dr Annelies, zij is nog steeds niet fit genoeg om voltijds te werken.

Ook dr Joke zal het om persoonlijke redenen nog een tijdje rustig aan moeten doen.

Daarom zouden wij graag een aantal dingen willen afspreken

-gezien de drukte in de praktijk, schrijven we geen nieuwe patienten meer in, tenzij het nieuwe inwoners van Hechtel-Eksel zijn

-Voor het invullen van documenten moet altijd een afspraak gemaakt worden, tenzij anders is afgesproken met de dokter of het secretariaat. We kunnen geen prioriteit geven aan papierwerk, tenzij het dringend is. Gelieve dan ook tijdig te bellen voor een afspraak als documenten voor een bepaalde tijd ingeleverd moeten worden bvb voor de verzekering

We zijn ook heel blij te kunnen melden dat dr Sarah Gorissen, ook na haar opleidingsjaar dat afloopt in september, bij ons wilt blijven werken. Dat zal de zorg voor onze patiënten zeker ten goede komen. Zij heeft zichzelf onmisbaar gemaakt het voorbije jaar en we zijn dan ook heel blij met haar als nieuwe partner in onze praktijk

WERKHERVATTING DOKTER JOKE BERTELS

Beste Patienten,

Vanaf maandag 3 oktober zal dr Joke Bertels het werk deeltijds hervatten.

Zoals de meesten onder jullie wel weten heeft dr Joke een groot verlies te verwerken, nl dat van haar 2 zoontjes, Lias en Finn, die op 5 juli geboren werden en ook gestorven zijn.

Dr Bertels is erg dankbaar voor alle blijken van medeleven en begrip die zij mocht ontvangen in de voorbije maanden. Zij komt heel graag terug werken, maar we beseffen allemaal dat dat ook soms moeilijk zal zijn. Mogen wij jullie daarom vragen haar privacy te respecteren..

Wij hebben als praktijk de voorbije jaren veel begrip van jullie gekregen en moeten jullie helaas vragen nog een tijdje begrip te blijven tonen voor de moeilijke omstandigheden waarin we nu werken.
Ook dr Annelies Delrue blijft voorlopig deeltijds werken.
Onze artsen zijn heel gemotiveerd en bereidwillig om jullie te helpen, maar zijn het aan zichzelf en hun omgeving verplicht ook voor zichzelf te zorgen, en de moeilijkheden die zij op persoonlijk en gezondheidsvlak meemaakten de tijd te geven om te ‘helen’.... Zo is de kans het grootst dat zij op termijn terug meer beschikbaar kunnen zijn.

Ook onze medewerkers doen hun uiterste best een goed alternatief te bieden als de arts van uw voorkeur niet beschikbaar is. Daarom vragen wij u te bellen als u geen afspraak kan vinden on-line.
en respectvol te blijven naar onze medewerkers toe, die handelen in opdracht van ons en altijd met veel geduld naar oplossingen helpen zoeken.

Nogmaals onze oprechte dank voor uw begrip

GRIEPVACCINS

Vanaf 17 oktober zullen we van start gaan met de griepvaccinaties. U kan uw vaccin meebrengen naar de raadpleging bij uw arts, indien u tussen 17/10 en 30/11 bij uw arts moet zijn of u kan hiervoor telefonisch een afspraak maken bij onze verpleegkundige, Nancy Reyskens, die u enkel het vaccin zal zetten. Het is niet de bedoeling dat u haar om voorschriften of attesten vraagt.
Gelieve een ziekenfondsklevertje mee te brengen, als u bij haar een afspraak maakt.


Ter info :

Sommige patiënten zullen binnenkort een uitnodiging in de bus vinden voor een preventief onderzoek. Mede dankzij dr Gorisssen haar masterproef kunnen wij  u nu met de praktijk  de gelegenheid bieden hiervoor apart een afspraak te maken. Meer info vinden jullie onder de rubriek 'informatie';


Nieuws :moederschapsrust dr Joke Bertels

Dr Joke Bertels zal de komende maanden afwezig zijn owv moederschapsrust. Dr Rogiers, Dr Gorissen en Dr Delrue zullen haar vervangen. Indien u online geen  afspraak kan vinden, gelieve dan het secretariaat te contacteren voor een eventueel alternatief, op 011/731895. Wij danken jullie bij voorbaat voor jullie begrip.1. nieuwe telefooncentrale

Sinds kort heeft de praktijk een nieuwe telefooncentrale. Zoals sommige al gemerkt hebben, krijgen jullie nu na 18 u een automatisch bandje te horen. Na het beluisteren van de boodschap kan je kiezen om 1 van de artsen te spreken indien het nodig is. Daarvoor dient u dan een nummer in te toetsen. Als de dokter al in gesprek is, kan hij of zij uw oproep niet beantwoorden. Mogen wij u in dat geval vragen even later terug te bellen,

Dank voor  uw begrip

2. ter herinnering :

 GEEN VRIJ SPREEKUUR meer

Bij dringende zaken doen onze secretaresses hun uiterste best, zodat 1 van de artsen u  zo snel als nodig is, kan helpen.
Dank voor uw begrip


werkhervatting dr Annelies

Beste patiënten,

Vanaf september zal ik mijn werk heel geleidelijk aan hervatten.

Ik kijk ernaar uit terug te kunnen werken, want ik heb het heel erg gemist, maar besef ook dat ik nog lang niet de oude ben, dat zal ook nog wel een poos duren. Toch wil ik graag terug komen werken en daarom is het belangrijk dat ik ook dan nog eens op jullie steun en begrip mag rekenen, net als de voorbije 10 maanden. Door de beperkte uren die ik ga werken, zullen jullie naar de collega’s verwezen worden

- Als mijn afspraken volgeboekt zijn

- Voor alle huisbezoeken

- Voor de avondraadpleging

- Als ik alsnog te vermoeid blijk te zijn.

Vanaf 2 september verwelkomen wij ook Dr Sarah Gorissen, als huisarts in opleiding in de praktijk. Als volleerde arts zal ze ongetwijfeld snel ingewerkt zijn en ze kan ook altijd rekenen op de steun en het advies van de collega’s ivm onze praktijk en jullie, de patiënten. Dr Joke Bertels wordt, zoals eerder aangekondigd, onze nieuwe, vaste, associé , en daar zijn we heel blij mee!

Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat ik samen met de steun van mijn drie collega’s en jullie, de kans zal krijgen mij rustig in te werken en toch de nodige rust zal kunnen nemen, waar nodig! Zoveel te sneller, kan ik ook weer echt ‘de oude’ worden… .

Mag ik jullie allen ook HEEL HARTELIJK DANKEN voor alle blijken van steun en medeleven, op welke manier dan ook! Weet dat dat me heel veel deugd heeft gedaan en dat ik me zeer gedragen en geliefd heb gevoeld, en nog steeds voel!

Dr Annelies


Vanaf 1 september wordt Dr JOKE BERTELS onze nieuwe associé! Zij  promoveerde vorige week met glans tot huisarts en wij zijn dan ook heel blij dat zij ons team blijvend wil versterken !

Wij mogen vanaf dan ook een nieuwe collega-in-opleiding verwelkomen, Dr Sarah Gorissen. 

Hierdoor zullen wat verschuivingen optreden in de agenda’s,                 vanaf   1 oktober  hopen we jullie een definitief nieuw uurrooster te kunnen bieden.

Dokter Annelies ‘werkt’ ondertussen hard aan haar herstel  en laat alvast weten dat ze heel dankbaar is voor alle steunbetuigingen die ze  heeft gehad ! Dank u wel !

Beste Patiënten,

Vanaf dinsdag 26 mei tot en met vrijdag 5 juni zit Dr Joke Bertels in haar examenperiode en is zij hierdoor genoodzaakt om halve dagen te werken zodat ze toch kan studeren.

Willen jullie de telefoons beperken zodat ze niet teveel gestoord wordt tijdens haar consultaties en haar consultaties tijdig kan beëindigen?

Inlichtingen en afspraken kunnen jullie vragen bij de secretaresse.

Gedurende deze periode zullen de huisbezoeken zo goed mogelijk opgevangen worden door Dr Rogiers.

Vanaf maandag 8 juni t.em. vrijdag 19 juni is Dr Joke Bertels met verlof.

De consultaties zullen opgevangen worden door Dr Rogiers, Dr De Roover en Dr Jannis.

‘t DoktershuysVanaf 2 maart 2015 zal Dr Joke Bertels terug op afspraak werken. Afspraken kunnen gemaakt worden via de digitale wachtkamer of via het secretariaat.
Meerdere collega's zijn afwezig binnen de regio, maar omdat wij het meer dan druk genoeg hebben met het vervangen van dr Annelies Delrue, kunnen wij helaas geen patiënten van andere praktijken opvangen. Dank voor uw begrip.

Dr Freddy Rogiers behoudt zijn afspraken zoals voorheen

Dr Stijn De Roover  heeft op donderdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag raadpleging op afspraak ter vervanging van dr Annelies Delrue, in onze praktijk.


Ziekte dr Annelies Delrue

beste Patiënten,
dr Annelies Delrue zal vanaf heden voor langere tijd afwezig zijn wegens ziekte.De andere artsen doen hun uiterste best om jullie zo vlot mogelijk te helpen, maar heb begrip als u misschien niet snel genoeg een afspraak krijgt.Owv het extra werk dat dit voor ons allen meebrengt, willen we vragen om de telefoons zoveel mogelijk te beperken en zeker niet te bellen met vragen ivm de ziekte van dr Annelies. Wij kunnen en mogen hier niet op antwoorden. Zodra er veranderingen zijn in de spreekuren zullen we dat meteen bekend maken. Mogen we vragen om dr Annelies alle tijd en rust te gunnen om te herstellen.

Dank voor uw begrip,

Het doktershuys
Verder willen we nog melden dat we vanaf nu strikter moeten zijn in het afleveren van voorschriften aan het secretariaat. De wet verbiedt ons voorschriften af te leveren zonder dat we de patiënt gezien en onderzocht of gesproken hebben. Daarom willen we er nog eens op drukken dat jullie de voorschriften vragen bij gelegenheid van een raadpleging. Voorschriften zullen enkel nog via het secretariaat afgeleverd worden : 
  • indien dat uitdrukkelijk zo afgesproken is met de dokter in kwestie 
  • indien dat tijdens de spreekuren van die dokter gebeurt
Zo houden wij ons aan de wetgeving en vermijden we dat voorschriften, attesten en brieven nodeloos worden afgeprint en niet worden afgehaald... wat nu helaas vaak het geval is.
Op die manier is het ook voor het secretariaat duidelijk wat er is afgesproken en kan er eventueel met de dokter overlegd worden, want helaas moeten wij vaststellen dat de secretaressen regelmatig onheus of onbeleefd behandeld worden door sommige patiënten, wat ons ten zeerste spijt! 
Het is onze wens om als praktijk vlot en doorlopend bereikbaar te zijn, zowel telefonisch als aan de onthaalbalie en we hopen dan ook dat we door middel van deze afspraken vlotter kunnen werken om zo een nog betere dienstverlening te kunnen bieden.
Wij rekenen dan ook op uw begrip.

Het doktershuysDigitale wachtkamer

Nadat u zichzelf heeft aangemeld op onze Maak een afspraak digitale wachtkamer krijgt u een overzicht van de beschikbare uren en kan u uw afspraak reserveren

Afspraak maken

Zoeken


Routebeschrijving


Meer